Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Започва създаването на кадастрална карта и кадастрален регистър на територията на гр.Пирдоп и с.Душанци, община Пирдоп

Публикувано на 06 03 2017

Със заповед № РД-16-48 / 15.12.2016г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, обявена в Държавен вестник бр.3 / 10.01.2017г., е открито производство по СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ за териториите на гр.Пирдоп и с.Душанци, община Пирдоп, СОФИЙСКА област.

Копия на документи за собственост може да предоставите в открити приемни:

В центъра за обслужване на граждани на ОБЩИНА ПИРДОП – от 03.04.2017г. До 28.04.2017г. и в кметство с. Душанци от 24.04.2017г. До 28.04.2017г.

 

или на електронен адрес на АГКК: Pirdop@cadastre.bg

 

Още за предстоящото изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри може да намерите на интернет страницата на Агенция по геодезия, картография и кадастър: www.cadastre.bg.