Обадете ни се: +359 2 928 22 81

В помощ на общините

Агенцията е участвала в множество проекти за изработване на специализирани карти и помощни планове, оцифряване на регулационни планове и съвместяването им с кадастрални карти, възложени от общинските администрации в България.