Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Услуги за граждани

Гражданите могат да получат ценна помощ от нас при дейности, свързани с управлението на собствеността върху своите имоти. Агенцията предлага геодезически услуги по изготвяне на технически проекти при сделки като покупко-продажба на земеделски или урбанизирани имоти, при кандидатстване за ипотека, при делба или обединяване, при строеж на нови сгради.