Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Покупко-продажба на имот

За да извършите сделка по покупко-продажба на имот, ви е необходима актуална скица на имота или схема на самостоятелния обект (апартамент, магазин, офис, гараж).

Ако за територията, на която се намира вашият недвижим имот, има одобрена кадастрална карта, скици и схеми се издават от службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК). Ако няма одобрена кадастрална карта, скици на имоти се издават от общинските администрации.

При установяване на неточност при отразяването на границите на имота, е необходимо да се изготви проект за промяна на кадастрална карта или кадастрален план. Тези проекти се изработват от лицензирани специалисти, с каквито консултантска агенция Аргус разполага, и се предават в СГКК или общинските администрации за одобряване и нанасяне на промените.

При изготвянето на такива проекти, за да ви спестим време и нерви, се ангажираме със събирането на необходимите изходни материали и данни като цифрови модели, кадастрални идентификатори и координати на работни точки. За закупуването на изходните материали се дължат държавни такси, които се заплащат от клиента.

Агенцията предлага консултации и съдействие при подаване на заявления в службите по кадастър и проследяване на административните процедури.