Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Оцифряване на планове

Екипът на фирмата е разработил съвременна технология на работа за оцифряване и анализ на кадастрални и регулационни планове. С нейна помощ фирмата е изпълнила следните проекти за оцифряване:

  • Планове за регулация на урбанизираната територия на гр. Кърджали
  • Планове за регулация на урбанизираната територия на с. Бенковски и с. Кирково
  • Планове за регулация на с.Фотиново, с.Подкова, с.Чорбаджийско, с.Първица, с. Горно Къпиново
  • Кадастрални планове и регистри на урбанизираните територии на общини Сандански, Кресна и Струмяни, Съдебен район Сандански
  • Кадастрални планове и регистри на урбанизираните територии, Съдебен район Раднево
  • Кадастрални планове и регистри на урбанизираните територии, Съдебен район Сливен