Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Специализирани карти, помощни планове, парцеларни планове и др.

Агенция Аргус има богат опит в изработването на помощни и парцеларни планове, в геодезическите дейности при проектиране на пътища и линейни съоръжения. Фирмата е участвала в изработването на следните проекти:

  • Технически дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ относно земите по §4 – §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ – Община Кърджали, Община Ботевград, Община Етрополе, Община Горна Малина и др.
  • Изработване на специализирана карта за устройствено планиране, помощен план и план на имотите, които се възстановяват – „Складова зона-Юг“, кв. Гледка и кв. Възрожденци, гр. Кърджали; с. Мургово, обл. Кърджали.
  • Геодезическа основа на работен проект и екзекутивен чертеж на линейно съоръжение (оптичен кабел) на територията на Пловдив – Пазарджик
  • Геодезическа основа на работен проект и екзекутивен чертеж на линейно съоръжение (оптичен кабел) на територията на София – област
  • Предпроектни проучвания АМ ТРАКИЯ, Оризово – Бургас, уч-к Нова Загора – Ямбол от км 241+650 до 276+700.
  • Възстановяване и укрепване на полигоновите точки за обект I-1 (Е-79) Сандански – Левуново.
  • Изработване парцеларен план на пътен участък “Симитли – Пехчево”.