Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Нормативна база

Закони:

Наредби за кадастрална карта и регистри :

Наредби за специализирани карти и регистри

  • Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. За създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от закона за устройството на черноморското крайбрежие
  • Наредба № 18 от 3 юни 2005 г. За съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура
  • Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. За техническите паспорти на строежите

Тарифи