Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Услуги

Дългогодишния опит на екипите на КА Аргус в областта на кадастъра ни дава основание да предлагаме различни услуги, свързани с изработване и промяна на кадастрални карти и кадастрални регистри. Агенцията работи както с физически, така и с юридически лица и има редица успешни проекти със структури на държавната и общинската администрация.

Сред услугите, които предлагаме са:

  • Геодезически заснемания
  • Проекти за промяна на кадастрални планове и карти
  • Инвестиционно проектиране (подробни устройствени планове, вертикално планиране, парцеларни планове и др.)
  • Консултации относно административните процедури при промяна и нанасяне на нови имоти и собствености