Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Услуги за бизнеса

КА Аргус предлага широк набор от геодезически и кадастрални услуги за бизнеса. От тях се възползват инвестиционни и строителни фирми, архитектурни бюра и адвокатски кантори. Нашите услуги включват: геодезическо заснемане, вертикално планиране, издаване на удостоверения по чл. 52, ал. 4 от ЗКИР, проекти за нанасяне на промени в кадастрални карти.