Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Проекти

Консултантска агенция Аргус разполага със съвременно оборудване и висококвалифицирани специалисти, които са разработили редица проекти за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри. Фирмата има богат опит в изработването на помощни и парцеларни планове, в геодезическите дейности при проектиране на пътища и линейни съоръжения. Екипът на фирмата използва собствена технология на работа за оцифряване и анализ на кадастрални и регулационни планове, която позволява ефективно и прецизно изпълнение на такива проекти.