Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Дейности

КА Аргус извършва широк спектър от геодезически дейности и услуги, свързани с актуализация на кадастрални данни, като: