Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Започва създаването на кадастрална карта и кадастрален регистър на територията на с.Черноочене, с.Каблешково, с.Пряпорец и с.Среднево, община Черноочене, област Кърджали

Публикувано на 06 03 2017

Със ЗАПОВЕД № РД-16-19/20.10.2016г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, обявена в Дъжавен вестник бр.89/2016г. е открито производство по СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР на територията на землищата на с.Черноочене, с.Каблешково, с.Пряпорец и с.Среднево, община Черноочене, област Кърджали.

 

Копия на документи за собственост може да предоставите в открита приемна:

 

В административна сграда No 2 на Община Черноочене (барака) всеки работен ден: от 09.00 ч. до 17.00 ч.; в срок 06.03.2017г. до 11.03.2017г.

 

или на електронен адрес на АГКК: Chernoochene@cadastre.bg

 

Още за предстоящото изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри може да намерите на интернет страницата на Агенция по геодезия, картография и кадастър: www.cadastre.bg