Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Промяна на електронните адреси за изпращане на документи за собственост и друга информация във връзка с изработване на КККР за територията на София –град

Публикувано на 01 07 2015

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ, 

В изпълнение на указанията на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) до Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) – рег. № 09-12 от 10.06.2015г., с настоящето Ви уведомяваме, че се предоставят нови електронни адреси за изпращане на документи за собственост и друга информация свързана със създаването на КККР за територията на София- град.

Sofia_Ilinden@cadastre.bg– Район Илинден

Sofia_Izgrev@cadastre.bg  – Район Изгрев

Sofia_Vazrajdane@cadastre.bg  – Район Възраждане

Sofia_Triaditsa@cadastre.bg -Район Триадица

Sofia_Poduene@cadastre.bg – Район Подуене

Sofia_Krasnoselo@cadastre.bg -Район Красно село

Sofia_Lozenets@cadastre.bg – Район Лозенец

Sofia_Slatina@cadastre.bg    – Район Слатина