Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Започва създаването на кадастрална карта и кадастрален регистър за район „Слатина“

Публикувано на 12 05 2015

Със заповед № РД-16-3 / 12.03.2015г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, обявена в Държавен вестник бр.25/2015г. е открито производство по СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР на територията на РАЙОН „СЛАТИНА”, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

Копия от документи за собственост на имоти, сгради и самостоятелни обекти (апартаменти, офиси, магазини, гаражи и др.), както и копия от архитектурни чертежи на сгради със самостоятелни обекти, може да предоставите на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 67, стая 110 (партер) в сградата на район „Слатина“ всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. в срок от 11.05.2015 г. до 10.07.2015 г.

Геодезическите измервания на граници на имоти и сгради ще се извършват съгласно графици, които са обявени в сградата на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. София, сградата на районната администрация на р-н „Слатина” както и на електронните страници на фирмите изпълнители.  График може да видите тук.

Паралелно с тези измервания ще се извършват и огледи в сгради със самостоятелни обекти (апартаменти, офиси,  магазини, гаражи и др) с цел създаване на схема на самостоятелен обект

За създаването на схеми на самостоятелните обекти е необходим достъп до общите части на сградата (входове, стълбища и т.н.).

Важно! За създаването на схеми на самостоятелните обекти НЕ Е НЕОБХОДИМО да се влиза в жилищата.

 

Още за предстоящото изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район „Слатина“ може да намерите на интернет страницата на Агенция по геодезия, картография и кадастър: www.cadastre.bg/faq.