Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Започва създаването на кадастрална карта и кадастрален регистър за район „Красно село“

Публикувано на 17 11 2014

Със заповед № РД-16-34 / 08.10.2014г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър е открито производство по СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР на територията на РАЙОН „КРАСНО СЕЛО”, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

Копия от документи за собственост на имоти, сгради и самостоятелни обекти (апартаменти, офиси, магазини, гаражи и др.), както и копия от архитектурни чертежи на сгради със самостоятелни обекти, може да представите на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 124, ет.1, стая 117 в сградата на районната администрация всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. в срок от 17.11.2014 г. до 19.12.2014 г. и от 05.01.2015 г. до 23.01.2015 г.

 

Геодезическите измервания на граници на имоти и сгради ще се извършват съгласно графици, които ще бъдат обявени в сградата на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. София, сградата на районната администрация на р-н „Красно село” както и на електронните страници на фирмите изпълнители.

Паралелно с тези измервания ще се извършват и огледи в сгради със самостоятелни обекти (апартаменти, офиси,  магазини, гаражи и др) с цел създаване на схема на самостоятелен обект

За създаването на схеми на самостоятелните обекти е необходим достъп до общите части на сградата (входове, стълбища и т.н.).

Важно! За създаването на схеми на самостоятелните обекти НЕ Е НЕОБХОДИМО да се влиза в жилищата.

 

Още за предстоящото изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район „Красно село“ може да намерите на интернет страницата на Агенция по геодезия, картография и кадастър: www.cadastre.bg/faq.