Обадете ни се: +359 2 928 22 81

КА Аргус

Консултантска агенция Аргус е лицензирана фирма за извършване на услуги в областта на кадастъра. Фирмата има богат и дългогодишен опит в изработването на кадастрални карти и кадастрални регистри.

Наши клиенти са както физически, така и юридически лица и структури на държавната и общинската администрация. Ние помагаме за изготвянето на планове и проекти при сделки за покупко-продажба на земеделски или урбанизирани имоти, при кандидатстване за ипотека, при делба или обединяване на имоти, при строеж на нови сгради.