Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Приети кадастрални карти и кадастрални регистри за с. Ягодово и с. Крумово, общ. Родопи

Публикувано на 31 01 2019

Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Крумово и с. Ягодово, община „Родопи“, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 21.02.2019 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив