Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Започва изработване на кадастрална карта и кадастрален регистър с.Стърмен, с.Пейчиново, с.Ботров, с.Полско Косово, с.Босилковци, с.Копривец, с.Дряновец, с.Бистренци, с.Лом Черковна и с.Пет кладенци, община Бяла, област Русе

Публикувано на 05 12 2019

Със ЗАПОВЕД № РД-16-32/18.10.2019г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър е открито производство по СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Стърмен, с.Пейчиново, с.Ботров, с.Полско Косово, с.Босилковци, с.Копривец, с.Дряновец, с.Бистренци, с.Лом Черковна и с.Пет кладенци, община Бяла, област Русе.

Изпълнител на договора “Консултантска агенция АРГУС” ООД – гр.София, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със заповед № 931 от 25.09.2002г.

 

КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ може да предоставите

в кметството на с. Босилковци,

всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.    от 05.12.2019г.  до  13.12.2019г.

 

в кметството на с. Дряновец,

всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.    от 05.12.2019г.  до  13.12.2019г.

 

в кметството на с. Полско Косово,

всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.    от 05.12.2019г.  до  13.12.2019г.

 

в клуба на пенсионера на с. Бистренци,

всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.    от 05.12.2019г.  до  13.12.2019г.

 

в библиотеката на с. Ботров,

всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.    от 05.12.2019г.  до  13.12.2019г.

 

в кметството на с. Пейчиново,

всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.    от 05.12.2019г.  до  13.12.2019г.

 

в клуба на пенсионера на с. Пет Кладенци,

всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.    от 05.12.2019г.  до  13.12.2019г.

 

в читалището на с. Стърмен,

всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.    от 05.12.2019г.  до  13.12.2019г.

 

в кметството на с. Копривец,

всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.    от 26.11.2019г.  до  06.12.2019г.

 

в кметството на с. Лом Черковна,

всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.    от 26.11.2019г.  до  06.12.2019г.

 

или на ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС : Byiala@cadastre.bg (важи за всички населени места)