Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Започва създаването на КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Гурмазово (включително общински център гр.Божурище), с.Пожарево, с.Пролеша и с.Росоман, общ. Божурище, Софийска област

Публикувано на 22 10 2018
Със ЗАПОВЕД № РД-16-5/30.05.2018г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър е открито производство по СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Гурмазово (включително общински център гр.Божурище), с.Пожарево, с.Пролеша и с.Росоман, общ. Божурище, Софийска област.

Изпълнител на договора “Консултантска агенция АРГУС” ООД – гр.София, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със заповед № 931 от 25.09.2002г.

КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ може да предоставите

За гр. Божурище и с. Росоман в Общинската сграда на „Местни данъци и такси“ (стар съвет), ет.2

всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч.; в срок от 22.10.2018г. до 31.10.2018г.

За с. Гурмазово в сградата на кметството

всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч.; в срок от 22.10.2018г. до 31.10.2018г.

За с. Пожарево в сградата на кметството

всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч.; в срок от 22.10.2018г. до 26.10.2018г.

За с. Пролеша в сградата на кметството

всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч.; в срок от 22.10.2018г. до 26.10.2018г.

 

или на ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС : Gurmazovo@cadastre.bg (важи за с.Гурмазово, гр.Божурище, с.Пожарево, с.Пролеша и с.Росоман)