Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Започва създаването на кадастрална карта и кадастрален регистър на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Белащица, с.Браниполе, с.Брестник, с.Дедово, с.Извор, с.Крумово, с.Храбрино и с.Ягодово, общ.Родопи, обл.Пловдив

Публикувано на 22 11 2017

Със ЗАПОВЕД № РД-16-7/20.07.2017г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър е открито производство по СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Белащица, с.Браниполе, с.Брестник, с. Дедово, с.Извор, с.Крумово, с.Храбрино и с.Ягодово, общ.Родопи, обл.Пловдив.

Изпълнител на договора “Консултантска агенция АРГУС” ООД – гр.София, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със заповед № 931 от 25.09.2002г.

КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ може да предоставите

в сградата на кметство с. Дедово,

всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч.; срок от 06.11.2017г. до 13.11.2017г.

или на ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС : Belashtitsa@cadastre.bg (важи за всички населени места)

 

в сградата на кметство с. Храбрино (за с. Храбрино и с. Извор),

всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч.; срок от 06.11.2017г. до 13.11.2017г.

или на ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС : Belashtitsa@cadastre.bg (важи за всички населени места)

 

в сградата на кметство с. Белащица,

всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч.; срок от 13.11.2017г. до 24.11.2017г.

или на ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС : Belashtitsa@cadastre.bg (важи за всички населени места)

 

в сградата на кметство с. Брани поле,

всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч.; срок от 13.11.2017г. до 24.11.2017г.

или на ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС : Belashtitsa@cadastre.bg (важи за всички населени места)

 

в сградата на кметство с. Брестник,

всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч.; срок от 13.11.2017г. до 24.11.2017г.

или на ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС : Belashtitsa@cadastre.bg (важи за всички населени места)

 

в сградата на кметство с. Ягодово,

всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч.; срок от 13.11.2017г. до 24.11.2017г.

или на ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС : Belashtitsa@cadastre.bg (важи за всички населени места)

 

в сградата на кметство с. Крумово

всеки работен ден: от 09.00 ч. до 16.00 ч.; срок от 13.11.2017г. до 24.11.2017г.

или на ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС : Belashtitsa@cadastre.bg (важи за всички населени места)

 

Още за предстоящото изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри може да намерите на интернет страницата на Агенция по геодезия, картография и кадастър: www.cadastre.bg.