Обадете ни се: +359 2 928 22 81

Приети са КККР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за територията на район СЛАТИНА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Публикувано на 29 06 2016

 

СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ на основание чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър съобщава, че са приети КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ за ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН СЛАТИНА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

В 30-дневен срок от обнародването в ДВ бр. 49/28.06.2016 г. (до 28.07.2016 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др.) пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в сградата на РАЙОН СЛАТИНА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА на бул. „Шипченски проход“ № 67а, етаж 1, стая 111.

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК 

8.30 ч. – 12.30 ч.

13.00 ч. – 17.00 ч.